Psychologisch welzijn

Kernvragen:

Welke psychologische behoeften spelen een belangrijke rol in tijden van onzekerheid?

Waren er tijdens de crisis meer kwetsbare of meer veerkrachtige groepen mensen?

Hoe kunnen we het (eigen) welzijn van mensen tijdens een pandemie verbeteren?

Wat kunnen we hieruit leren?

Image

Luister hier naar onze podcast over het psychologisch welzijn

Wetenschappelijke publicaties

Generated by wpDataTables

Publieke rapporten