Thema's

Motivatie en communicatie

Hoe evolueert de motivatie om de maatregelen te volgen en de bereidheid om gevaccineerd te worden doorheen de crisis?

Het algemeen mentaal welbevinden

Hoe evolueert de mentale gezondheid van de bevolking?

Specifieke thema's en doelgroepen

Wat zijn de uitdagingen voor specifieke doelgroepen (bv. ouderen, studenten, ouders, etc.) en wat zijn de psychologische voor- en nadelen van specifieke thema's (bv. verveling)?

Jongeren

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar het welzijn van middelbare scholieren

Studenten

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar het welzijn van hogeschool- en universiteitsstudenten

Ouders

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar ervaringen van ouders en het opvoedingsklimaat

Ouderen

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de belevenis van de coronacrisis bij 65-plussers

Telewerkers

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de psychologische voor- en nadelen van telewerking

Verveling

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de ervaringen en psychologische mechanismen van verveling

Motiverende communicatie

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de ervaringen en percepties van overheidscommunicatie na elke persconferentie

Predictieve analyses

Statistische opbouw van modellen inzake voorspelling van COVID-19 cijfers op basis van psychologische metingen

Wetenschappelijke artikels

2021

Vermote, Branko; Waterschoot, Joachim; Morbée, Sofie; der Kaap-Deeder, Jolene Van; Schrooyen, Charlotte; Soenens, Bart; Ryan, Richard; Vansteenkiste, Maarten

Do psychological needs play a role in times of uncertainty? Associations with well-being during the corona crisis. Journal Article

Journal of Happiness Studies, 2021.

Links | BibTeX

Kaap-Deeder, Jolene Vander; Vermote, Branko; Waterschoot, Joachim; Soenens, Bart; Morbée, Sofie; Vansteenkiste, Maarten

The Role of Ego Integrity and Despair in Older Adults’ Well-being during the Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Need-based Experiences. Journal Article

European Journal of Ageing, 2021.

Links | BibTeX

Waterschoot, Joachim; Kaap-Deeder, Jolene Vander; Morbee, Sofie; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten

‘How to Unlock Myself from Boredom?’ The Role of Mindfulness and a dual Awareness- and Action-Oriented Pathway during the COVID-19 Lockdown. Journal Article

Personality and Individual Differences, 175 , pp. 110729, 2021.

Links | BibTeX

Privacyverklaring

Lees hier