Rapport 16: Enkele veronderstellingen over gedrag en motivatie onder de loep

Gepubliceerd op 27 oktober 2020

`Minister-president Jan Jambon vond op zondag 25 oktober dat het Vlaamse huis nog niet in brand stond en dat blussen – strengere maatregelen dus – nog niet nodig was. Hij verkoos koelbloedig af te wachten hoe de situatie evolueerde op grond van cijfers om pas in te grijpen als het nodig zou zijn. Een van de argumenten was zijn bezorgdheid over de mentale gezondheid en het welbevinden van de bevolking. Maar klopt het dat onze mentale gezondheid meer lijdt onder strengere maatregelen dan onder de onzekerheid die met een afwachtende houding gepaard gaat, terwijl vele signalen rondom ons op rood springen? De data uit de motivatiebarometer aan de UGent wijzen er op dat we het motivationele momentum voor actie niet mogen laten passeren. Dit leerden we uit de reacties op de laatste beslissingen van de nationale veiligheidsraad onder de regering Wilmès. Strenge maatregelen ondergraven immers niet per definitie onze motivatie en welbevinden, wel integendeel. In ruil voor zekerheid en een duidelijk actieplan is de bevolking bereid om door de zure appel te bijten en risicobeperkende maatregelen te aanvaarden. Zo wordt ons welbevinden op langere termijn juist beschermd. In dit rapport bespreken we enkele impliciete veronderstellingen over gedrag en welbevinden die beleidsmakers soms hanteren en we houden ze tegen het licht van empirische vaststellingen


Nederlands

Frans

Engels


Rapporten werden origineel geschreven in het Nederlands en vertaald door DeepL Translate. Vertalingen werden diagonaal nagekeken. Opmerkingen over opbouw of vertalingen? Aarzel niet om ons te contacteren

Afbeelding afkomstig van volgende website: link

 

 

Skills

Share this Project

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *