Motivatie

Kernvragen:

Welke rol speelt motivatie?

Wat waren de verschillende ups en downs doorheen de crisis?

Werken striktere maatregelen demotiverend?

Welke achtergrondfactoren spelen een belangrijke rol in de algemene motivatie?

Wat kunnen we hieruit leren?

Image

Luister hier naar onze podcast over motivatie

Wetenschappelijke publicaties

Generated by wpDataTables

Publieke rapporten