PSYCHOLOGICAL SCIENCE MEETS POLICY

Symposium over de lessen die uit de pandemie kunnen worden getrokken

Vanaf de eerste dag van de COVID-19 pandemie was duidelijk dat het niet louter een lichamelijke gezondheidscrisis zou worden. Om de viruscirculatie onder controle te houden werd van de ene op de andere dag een gigantische gedragswijziging van de bevolking gevraagd die de mensen in hun essentie raakte: hun vrijheid werd drastisch ingeperkt en hun sociale contacten dienden tot een minimum beperkt te worden. Het was meteen duidelijk dat het ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden.

Gedurende meer dan twee jaar - en over meer dan 90 meetmomenten - verzamelde het project van de Motivatiebarometer empirische gegevens over het draagvlak voor maatregelen, de motivationele betrokkenheid en het psychologisch welzijn van de bevolking.

In dit afsluitend symposium blikken we met een helikopterperspectief terug op deze bevindingen. We wensen belangrijke psychologische lessen te bundelen en daarover de discussie aan te gaan met andere disciplines, het beleid, de media en het bredere publiek (bijv. deelnemers aan de studie).

Wil jij er graag bijzijn?Deelname is gratis maar registratie is verplicht
Schrijf hier in
Image

Sprekers en topics

Moderators: Bart Schols en Johanne Montay 

Bart Schols

Verslaggever bij VRT

Johanne Montay

Hoofd Wetenschap - Gezondheid - Innovatie bij RTBF

DEEL 1

Na een introductie van de Motivatiebarometer en de gehanteerde methodologie (dataverzameling, verwerking, rapportering) worden de belangrijkste bevindingen rond drie thema’s toegelicht (voertaal: Engels). 
Intro: de Motivatiebarometer en gehanteerde methodologie

Maarten Vansteenkiste

Hoogleraar ontwikkelings- en motivatiepsychologie (UGent) en lid van de GEMS

Joachim Waterschoot

Doctoraatsonderzoeker, Universiteit Gent

Data coördinatie, beheer, analyses en rapportage. Voert onderzoek naar verveling en hoe mensen zichzelf gemotiveerd houden

Wat was de rol van motivatie en risicobesef?

Olivier Luminet

Professor, UCLouvain

Onderzoeksdirecteur bij het Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS) Voorzitter van de Belgian Association for Psychological Sciences

Cathy Berx

Gouverneur van de provincie Antwerpen (foto © Britt Guns)

Mathias Schmitz

Postdoctoraal onderzoeker, UCLouvain

Statistische analyses Onderzoek naar groepspercepties en -relaties, politieke psychologie, sociale identiteit, methoden en statistiek.

Welke factoren droegen bij tot het succes van de vaccinatiecampagne en wat was de rol van communicatie?

Olivier Klein

Professor, Université libre de Bruxelles

Leiding centrum voor sociale en culturele psychologie Onderzoek naar groepsconflicten, vooroordelen, misinformatie en samenzweringstheorieën

Jean-Michel Dogné

Gewoon hoogleraar en hoofd van de afdeling Farmacie WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety; EMA Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking

Pascaline Van Oost

Doctoraatsonderzoeker, ULB and UCLouvain

Inventarisator en leiding organisatie vragenlijst Onderzoek naar vooroordelen tegen minderheden en politieke psychologie.

Hoe fluctueerde het psychologisch welzijn gedurende de crisis?

Omer Van den Bergh

Professor, KU Leuven

Co-voorzitter expertengroep 'Psychologie en Corona' Onderzoek naar gezondheid, gedrag en (psycho)fysiologisch dysfunctioneren

Koen Lowet

Algemeen directeur bij VVKP

Sofie Morbée

Doctoraatsonderzoeker, Universiteit Gent

Inventarisator en leiding organisatie vragenlijst Onderzoek naar (de)motiverende communicatiestijl, vooral in sportcontext

DEEL 2

In het panelgesprek gaan beleidsmakers, wetenschappers en de pers in dialoog over het spanningsveld tussen wetenschappelijke bevindingen over gedrag en welzijn tijdens de pandemie en het beleid (voertaal: Nederlands/Frans).
Reflectie: een empirisch onderbouwd beleid

Pedro Facon

Voormalige corona-commissaris van de regering
Panelgesprek

Christie Morreale

Minister, vice-voorzitter van de Waalse regering, belast met volksgezondheid

Catherine Fonck

parlementslid, fractieleider van Les Engagés in de Kamer en arts gespecialiseerd in interne geneeskunde en nefrologie

Anne-Sophie Leurquin

journaliste bij Le Soir

Maxie Eckert

journaliste bij De Standaard

Erika Vlieghe

hoogleraar virologie (UAntwerpen) en voorzitter GEMS

Maarten Vansteenkiste

Hoogleraar ontwikkelings- en motivatiepsychologie (UGent) en lid van de GEMS
Reflectie van de minister van Volksgezondheid

Frank Vandenbroucke

Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Conclusies

Vincent Yzerbyt

Hoogleraar sociale psychologie (UCLouvain) en lid van de GEMS+

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Het symposium zal plaatsvinden op dinsdagnamiddag 7 juni 2022 tussen 13u30 en 19u in de Koninklijke Academie in Brussel.

 

Wil jij er graag bijzijn?Deelname is gratis maar registratie is verplicht
Schrijf hier in