De Motivatiebarometer

Het grootste gedragsexperiment ooit
Vanaf het begin van de COVID-19 crisis was het voor ons, motivatiepsychologen, duidelijk dat dit niet louter een sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is immers ons gedrag. De bevolking in deze belastende omstandigheden duurzaam motiveren is geen vanzelfsprekendheid. Voor ons academici was deze crisis dan ook een unieke kans om bestaande theorieën te toetsen, verfijnen en optimaliseren.

Een interdisciplinaire samenwerking
Deze crisis onderstreept meer dan ooit het belang van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende academische disciplines. Motivatie-, gezondheids-, sociaal en klinisch psychologen dragen bij door, ten eerste, het versterken van het motivationeel draagvlak van maatregelen via wervende communicatie. Ten tweede, door het adviseren van maatregelen die proportioneel zijn ten opzicht van het risiconiveau waarin we ons bevinden om zo psychische en motivationele belasting te beperken en, ten derde, andere disciplines te attenderen op de noodzaak van steunmaatregelen en initiatieven ter versterking van de motivatie en mentale gezondheid.

Een brug tussen theorie en praktijk
Met deze motivatiebarometer willen we een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. We staan de overheid en bevolking op diverse manieren tijdens deze crisis bij met toegankelijke rapporten en via diverse opinieartikelen en interventies in de geschreven en gesproken media. In de afgelopen maanden werden de resultaten uit deze motivatiebarometer en bijbehorende adviezen overgemaakt aan het nationaal crisiscentrum, gouverneurs, GEMS, het commissariaat, en diverse ministeriële kabinetten. Achter de schermen verlenen wij ook steun aan diverse middenveldorganisaties, lokale en provenciale overheden en de media om hun motiverende rol in deze crisis op te nemen. Door dit maatschappelijk engagement op te nemen proberen wij ons steentje bij te dragen in deze crisis.

Overzicht