Wetenschappelijke publicatie: een online programma ter bevordering van de behoeftebevrediging tijdens de COVID-19-pandemie

Joachim WaterschootUncategorized

Abstract

De COVID-19 pandemie vormt niet alleen een bedreiging voor de lichamelijke gezondheid van individuen, maar ook voor hun geestelijke gezondheid. De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat de bevrediging van psychologische basisbehoeften aan autonomie, verwantschap en competentie het psychologisch welzijn in destabiliserende tijden bevordert. Toch heeft de pandemie de mogelijkheden van individuen om aan hun behoeften te voldoen ernstig belemmerd. De huidige studie biedt een eerste test van de effectiviteit van een 7-sessies online programma, LifeCraft, dat pro-actieve pogingen van individuen bevordert om hun behoefte-gebaseerde ervaringen te verbeteren (i.e., need crafting). Naast de effecten op de ‘need crafting’ vaardigheden van individuen, onderzochten we de programma-effecten op de ‘need-based’ ervaringen en de mentale gezondheid van volwassenen en onderzochten we de rol van de betrokkenheid van de deelnemers bij het programma.

Er werd een experimentele studie uitgevoerd bij 725 Belgische volwassenen [Mage = 51,67 (range = 26 – 85); 68,55% vrouw], met een experimentele conditie van 252 en een controleconditie van 473 deelnemers. Op het niveau van de gehele steekproef was er beperkt bewijs voor de effectiviteit van het programma. Er waren slechts kleine onmiddellijke programma-effecten op behoefte crafting en welzijn. Na rekening te hebben gehouden met de rol van programma-engagement, toonden de bevindingen aan dat het programma gunstiger was voor deelnemers die actief deelnamen, waarbij deze deelnemers onmiddellijke en stabiele stijgingen rapporteerden in behoeften, behoeftebevrediging en welzijn, en dalingen in behoeftefrustratie. Verder bleken veranderingen in behoeftevorming volledig te mediëren met veranderingen in behoefte-ervaringen en welbevinden. De bevindingen leveren het eerste bewijs voor de effectiviteit van LifeCraft tijdens de COVID-19 pandemie, waarbij actieve deelname een voorwaarde is om het programma effectief te laten zijn.

Laporte N., van den Bogaard, D., Brenning, K., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2022). Testing an Online Program to Foster Need Crafting During the COVID-19 Pandemic. Current Psychology.