Corona op de schoolbank

Sinds maart worden we geconfronteerd met de coronacrisis. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown, beperking van sociale contacten en de sluiting van scholen, dit alles om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Ontwikkelingspsychologie’ van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na … Read More