Publicatie rapport 31: Hoe kunnen we met vaccintwijfelaars omgaan?

Joachim WaterschootUncategorized

Verleiden, overtuigen en/of informeren?

In het huidige rapport van de motivatiebarometer bespreken we de volgende vier vragen:
(1) Hoe is het met de vaccinatiemotivatie en -bereidheid van -35 jarigen vandaag gesteld? 
(2) In welke richting zijn vaccintwijfelaars en -weigeraars de afgelopen maanden gekanteld? 
(3) Welke beïnvloedingswijzen zijn volgens twijfelaars, weigeraars, en gevaccineerden het meest geschikt om mensen te stimuleren tot vaccinatie? 
(4) In welke mate heeft het hanteren van een autonomieondersteunende gespreksstijl en het introduceren van een vaccinatiebeloning een (de)motiverend effect op twijfelaars en weigeraars?