Publicatie rapport 38: Omicron, vaccinatie van kinderen en eindejaarsfeesten: wat denken we erover?

Joachim WaterschootUncategorized

Rapport 38

Voor de tweede keer vieren we de eindejaarsfeesten tijdens de COVID-19 pandemie en meer dan ooit is de evolutie van de epidemiologische situatie onvoorspelbaar. De vierde golf zwakt af, maar het aantal ziekenhuisopnamen is nog steeds hoog. Het vergde drie opeenvolgende overlegcomités die zowel door de media als door het publiek met veel scepsis werden ontvangen. Ondertussen doemt al een nieuwe bedreiging op met de komst van de omikronvariant die volgens alle huidige gegevens bijzonder besmettelijk is. De toediening van een derde vaccinatiedosis gaat een versnelling hoger, terwijl de vaccinatie van jonge kinderen wordt voorbereid. Tegelijk is duidelijk dat vaccinatie onvoldoende zal zijn. In het én-én verhaal blijven contact- en andere beperkingen een “must”, in het bijzonder tijdens de aankomende eindejaarsfeesten die we liefst in gezelschap doorbrengen. In het licht van deze situatie geeft dit 38ste rapport een antwoord op de volgende vier vragen

Vraag 1: Hoe evolueren motivatie en risicoperceptie?

Vraag 2: Hoe denkt de bevolking de eindejaarsfeesten aan te pakken? 

Vraag 3: Hoe verandert het welzijn van de bevolking met de komst van de omikronvariant? 

Vraag 4: Wat vinden ouders van het vaccineren van hun kinderen van 5 tot 11 jaar?

In de media: