Wetenschappelijke publicatie: Vaccinatie en de rol van motivatie

Abstract

In dit onderzoek werd nagegaan welke motivationele factoren bijdragen tot de intentie van individuen om een vaccin te nemen dat beschermt tegen het SARS-CoV-2-virus en tot hun zelfgerapporteerde vaccinatie enkele maanden later. De rol van verschillende soorten motivatie werd onderzocht (d.w.z. autonome en gecontroleerde regulatie) evenals wantrouwen tegen vaccins en de inspanning om een vaccin te verkrijgen. In twee grootschalige cross-sectionele (N = 8887) en longitudinale (N = 6996) studies en controlerend voor verschillende covariaten, droegen autonome motivatie en op wantrouwen gebaseerde amotivatie respectievelijk positief en negatief bij aan a) gelijktijdige vaccinatie-intenties, b) zelfgerapporteerde vaccinatie en c) latere inschrijving op een wachtlijst om een vaccin te verkrijgen. De infectiegerelateerde risicoperceptie van de deelnemers voorspelde positievere vaccinatie-uitkomsten door een grotere autonome motivatie voor vaccinatie en minder wantrouwen, terwijl pandemiegerelateerde gezondheidszorgen niet zulke adaptieve effecten opleverden. De resultaten benadrukken het belang van het bevorderen van autonome motivatie voor vaccinatie en het wegnemen van wantrouwen, zowel op maatschappelijk als face-to-face niveau.

Schmitz, M., Luminet, O., Klein, O., Morbée, S., Van den Bergh, O., Van Oost, P., Waterschoot, J., Yzerbyt, V., & Vansteenkiste, M. (2021, November 25). Predicting Vaccine Uptake during COVID-19 Crisis: A Motivational Approach. https://doi.org/10.31234/osf.io/3f4pb