Wetenschappelijke publicatie: Het welzijn van ouderen in COVID-19 tijden

Abstract

De COVID-19 pandemie heeft mensen over de hele wereld getroffen, met belangrijke heterogeniteit onder oudere volwassenen in hoe zij reageren op de uitdagingen die met deze crisis gepaard gaan. Steunend op een kruisbestuiving tussen de persoonlijkheidstheorie van Erikson en de zelfdeterminatietheorie, trachtte deze studie mogelijke bronnen van veerkracht (i.e., ego-integriteit en behoeftebevrediging) en kwetsbaarheid (i.e., wanhoop) te onderzoeken in de (mal)aanpassing van oudere volwassenen, waarbij ook de rol van meerdere risico- en protectieve factoren (i.e., geslacht en burgerlijke staat) in overweging werd genomen. Tijdens de tweede maand van de lockdown periode in België, vulden 693 oudere volwassenen (Mleeftijd = 70.06, SD = 4.48, range: 65-89 jaar, 62.1% vrouw) online vragenlijsten in met betrekking tot de onderzoeksvariabelen, terwijl ze ook een aantal belangrijke sociodemografische factoren evalueerden. Structurele vergelijkingmodellen suggereerden dat zowel ego-integriteit als wanhoop samenhingen met indicatoren van welbevinden en psychologische nood via ervaren behoeftebevrediging. Daarnaast vonden we verschillende factoren die het welbevinden van ouderen beschermden (bv. hoger inkomen) of verminderden (bv. weduwe zijn) tijdens deze uitdagende tijden, met weinig bewijs voor een modererende rol van deze factoren in de associaties tussen de psychologische variabelen. Theoretische en praktische implicaties van deze resultaten worden besproken.

van der Kaap-Deeder, J., Vermote, B., Waterschoot, J., Soenens, B., Morbée, S., & Vansteenkiste, M. (2021). The role of ego integrity and despair in older adults’ well-being during the COVID-19 crisis: the mediating role of need-based experiences. European Journal of Ageing, 1-13.