Wetenschappelijke publicatie: De rol van ouderlijke identiteit in COVID-19 tijden

Abstract

De lockdown-maatregelen die werden genomen om de wereldwijde uitbraak van COVID-19 in te dammen, zorgden ervoor dat veel ouders thuisbleven bij hun kinderen. Deze ongewone situatie creëerde zowel risico’s als kansen voor gezinnen. In de huidige studie onderzochten we de rol van de ouderlijke identiteit als een hulpbron voor de aanpassing van de ouders tijdens deze uitdagende periode, waarbij we zowel rekening hielden met de ervaringen van het ouderschap als met de algemene mentale gezondheid van de ouders, terwijl we ook rekening hielden met het cumulatieve risico waaraan de ouders werden blootgesteld (bv. alleenstaand ouderschap). Om licht te werpen op de mechanismen achter de effecten van ouderlijke identiteit, onderzocht deze studie bovendien de mediërende rol van ouderlijke bevrediging van hun psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verwantschap. Tijdens de lockdown-periode in België vulden 492 ouders (88% moeders, Mleeftijd = 44 jaar, 63,7% in intact gezin, 31,2% met een universitair diploma) online vragenlijsten in over ouderidentiteit, behoefte-ervaringen, positieve en negatieve ervaringen met ouderschap, en mentale gezondheid. Enkele weken eerder beoordeelden deze deelnemers ook hun mentale gezondheid en een verscheidenheid aan risico’s waaraan ze werden blootgesteld als onderdeel van een groter onderzoek. De resultaten toonden aan dat een duidelijke en zelf onderschreven ouderlijke identiteit gerelateerd was aan een betere aanpassing van de ouders, waarbij tevredenheid met de behoeften van de ouders een mediërende rol speelde in deze associaties. Bovendien bleven deze associaties significant na controle voor de eerdere niveaus van geestelijke gezondheid van de ouders en voor cumulatieve risico’s. Over het algemeen suggereren de bevindingen dat ouderlijke identiteit een bron van veerkracht is in een onzekere periode zoals de COVID-19 pandemie. Praktische implicaties en richtingen voor toekomstig onderzoek worden besproken.

Schrooyen, C., Soenens, B., Waterschoot, J., Vermote, B., Morbée, S., Beyers, W., Brenning, K., Dieleman, L., Van der Kaap-Deeder, J., & Vansteenkiste, M. (2021). Parental identity as a resource for parental adaptation during the COVID-19 lockdown. Journal of Family Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/fam0000895