Publicatie rapport 34: Is er nog motivationeel draagvlak voor de maatregelen in diverse regio’s?

Rapport 34

Afgelopen weekend stelden diverse Vlaamse politici dat het draagvlak voor de coronamaatregelen helemaal is weggeslonken. De burger zou niet langer bereid zijn om de resterende gezondheidsmaatregelen te volgen. Is dat zo? Terwijl in Vlaanderen en Wallonië de vaccinatiecampagne voorspoedig verloopt, hinkt Brussel enigszins achterop: het risico op besmetting en ziekte ligt er hoger. Welke invloed heeft dit gegeven op de motivatie voor het volgen van de maatregelen? Hoe kijken ongevaccineerde en gevaccineerde personen naar elkaar en wat vinden beiden van het COVID-Safe Ticket (CST) als voorwaarde voor deelname aan diverse sociale activiteiten? Op basis van de resultaten van de jongste meting binnen de motivatiebarometer (N = 3006; gemiddelde leeftijd = 52.9 jaar; 65.7% hoog opgeleid; 72.7% gevaccineerde personen; 62.4% Vlamingen, 15.9% Brusselaars, en 21.7% Walen) bieden we een antwoord op deze vragen.

In de media