Publicatie rapport 33: Motivatie, het Covid-Safe Ticket en verplichte vaccinatie.

Rapport 33

De Belgische vaccinatiecampagne verloopt erg voorspoedig, al zijn er regionale verschillen. In deze context rijst de vraag naar onze omgang met allerlei gedragsmaatregelen. Zijn we nog gemotiveerd om deze te volgen? Willen we sommige of alle maatregelen volledig laten varen of verkiezen we alsnog de nodige voorzichtigheid te bewaren? Een andere heikele kwestie is hoe we omgaan met ongevaccineerde personen en welke rol een COVID-Safe Ticket (CST) of de verplichting tot vaccinatie kan spelen om ongevaccineerden te beïnvloeden om zich alsnog te laten vaccineren? Op basis van de resultaten van de jongste meting binnen de motivatiebarometer (N = 7285; gemiddelde leeftijd = 53.7 jaar; 66.7% hoog opgeleid; 86.9% gevaccineerde personen; 78.8% Nederlandstaligen) bieden we een antwoord op deze vragen en formuleren we diverse beleidsaanbevelingen.