Publicatie rapport 32: Gezondheidswerkers verplichten tot vaccinatie?

Een goed idee?

Nu gezondheidswerkers in een aantal andere Europese landen worden verplicht tot vaccinatie wordt hierover ook in België opnieuw het debat geopend. In de motivatiebarometer vroegen we aan gezondheidswerkers (N=4771) en mensen uit de algemene bevolking (N=25056) hoe ze stonden ten opzichte van zo’n verplichting. We formuleren vier aanbevelingen.