Publicatie rapport 20

Vorige week schakelde de regering een versnelling hoger om de vaccinatiecampagne uit te rollen. De bevolking kreeg een overzicht van het parcours naar het ‘rijk van de vrijheid’. Er is licht aan het einde van de tunnel, al is de weg nog lang en zijn er nog veel hordes te nemen. In dit rapport bespreken we de voorwaarden voor een motiverende vaccinatiecampagne. We rapporteren de resultaten van een grootschalige vignettenstudie (N = 15 719; 50% vrouwen; 40% Franstaligen), die tot doel had om de optimale motiverende voorwaarden tot vaccinatiebereidheid te onderzoeken.

  • Er zijn positieve verschuivingen sinds december;
  • Verschillende omgevingskenmerken versterken de vaccinatiebereidheid;
  • Hoe krijgen we de laag gemotiveerde personen nog gestimuleerd?
  • Vrijwillige motivatie speelt een sleutelrol om ook achteraf nog de maatregelen te blijven naleven.

Lees hier het rapport