Grootste gedragsexperiment ooit

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis was het voor ons, motivatiepsychologen, duidelijk dat dit niet louter een sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is immers ons gedrag. Dit is dan ook het grootste gedragsexperiment ooit. De bevolking in deze belastende omstandigheden duurzaam motiveren is geen vanzelfsprekendheid. Voor ons academici is deze crisis dan ook een unieke kans om bestaande theorieën te toetsen, verfijnen en optimaliseren. Deze crisis vormt een uniek motivationeel speelveld. Naast motivationele factoren (bijv., risicobewustzijn, zelfeffectiviteit, vrijwillige motivatie) brengen we ook onze mentale gezondheid en de belangrijkste bronnen ervan in kaart (bijv., zekerheid, autonomie, verbondenheid). Deze data worden verwerkt tot wetenschappelijke artikelen die een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke literatuur. De samenvatting en take home message van deze artikelen vind je ook op deze website terug.

Interdisciplinaire samenwerking

Deze crisis onderstreept meer dan ooit het belang van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende academische disciplines. Biostatistici, epidemiologen, virologen, gedragswetenschappers, en psychologen moeten de handen in elkaar slaan om doeltreffende en goed getimede maatregelen te adviseren aan het beleid. Motivatie-, gezondheids-, sociaal en klinisch psychologen dragen bij door

  • het versterken van het motivationeel draagvlak van maatregelen via wervende communicatie
  • het adviseren van maatregelen die proportioneel zijn ten opzicht van het risiconiveau waarin we ons bevinden om zo psychische en motivationele belasting te beperken.
  • andere disciplines te attenderen op de noodzaak van steunmaatregelen en initiatieven ter versterking van de motivatie en mentale gezondheid

Een brug tussen theorie en praktijk

Met deze motivatiebarometer willen we een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. We staan de overheid en bevolking op diverse manieren tijdens deze crisis.

  • Met toegankelijke rapporten adviseren we de overheid omtrent de evolutie in de motivatie en mentale gezondheid en hoe de bevolking psychologische kwesties ervaart (vb. bubbelconcept, kerstmaatregelen, communicatie overheid). Zo kan de overheid evidence-based beleid ontwikkelen in plaats van zich te moeten verlaten op haar motivationele en psychologische intuïtie.
  • Met diverse opinieartikelen en interventies in de geschreven en gesproken media bieden we duiding bij ontwikkelingen in deze crisis (vb. koopzondagen, protesten, communicatiestijl overheid)
  • In de afgelopen maanden werden de resultaten uit deze motivatiebarometer en bijbehorende adviezen overgemaakt aan het nationaal crisiscentrum, gouverneurs, CELEVAL, het commissariaat, en diverse ministeriële kabinetten.
  • Achter de schermen verlenen wij ook steun aan diverse middenveldorganisaties, lokale en provenciale overheden en de media om hun motiverende rol in deze crisis op te nemen. Relevante presentaties vind je hier.

Door dit maatschappelijk engagement op te nemen proberen wij ons steentje bij te dragen in deze crisis. Voel je vrij om ons te contacteren voor meer diepgaande toelichting rond rapporten, lezingen of interventies in de media.