onderzoek en thema's

thema's 

Motivatie en communicatie

Hoe evolueert de motivatie om de maatregelen te volgen en de bereidheid om gevaccineerd te worden doorheen de crisis?

Het algemeen mentaal welbevinden

Hoe evolueert de mentale gezondheid van de bevolking?

Specifieke thema's en doelgroepen

Wat zijn de uitdagingen voor specifieke doelgroepen (bv. ouderen, studenten, ouders, etc.) en wat zijn de psychologische voor- en nadelen van specifieke thema's (bv. verveling)?

 partners

Vragen en tools

Veelgestelde vragen

Wat met de resultaten? Hoe verloopt het onderzoek? Lees hier meer

Veelgestelde vragen

Lees ze hier
Klik hier

Materiaal en tools

Vind hier onze checklisten of presentaties

Binnenkort beschikbaar

Klik hier

Privacyverklaring

Lees hier onze opgestelde privacyverklaring

Privacyverklaring

Lees ze hier
Klik hier

Wetenschappelijke Publicaties

2021

Waterschoot, Joachim; Morbée, Sofie; Vermote, Branko; Brenning, Katrijn; Flamant, Nele; Vansteenkiste, Maarten; Soenens, Bart

Emotion Regulation in Times of COVID-19: A Person-Centered Approach Based on Self-Determination Theory Journal Article

In: Journal ofCurrent Psychology, 2021.

Abstract | BibTeX | Tags: well-being

Laporte, Nele; Soenens, Bart; Flamant, Nele; Vansteenkiste, Maarten; Mabbe, Elien; Brenning, Katrijn

The role of daily need crafting in daily fluctuations in adolescents’ need-based and affective experiences Journal Article

In: Motivation and Emotion, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: need crafting

Schmitz, Mathias; Luminet, Olivier; Klein, Olivier; Morbée, Sofie; den Bergh, Omer Van; Oost, Pascaline Van; Waterschoot, Joachim; Yzerbyt, Vincent; Vansteenkiste, Maarten

Predicting Vaccine Uptake during COVID-19 Crisis: A Motivational Approach Journal Article

In: Journal of Vaccine, 2021.

Abstract | BibTeX | Tags: vaccination

Morbée, Sofie; Vermote, Branko; Waterschoot, Joachim; Dieleman, Lisa; Soenens, Bart; den Bergh, Omer Van; Ryan, Richard; Vanhalst, Janne; Muynck, Gert-Jan De; Vansteenkiste, Maarten

Adherence to COVID-19 measures: The critical role of autonomous motivation on a short-and long-term basis Journal Article

In: Motivation Science, Advance online publication , 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: motivation

Schrooyen, Charlotte; Soenens, Bart; Waterschoot, Joachim; Vermote, Branko; Morbée, Sofie; Beyers, Wim; Brenning, Katrijn; Dieleman, Lisa; der Kaap-Deeder, Jolene Van; Vansteenkiste, Maarten

Parental Identity as a Resource for Parental Adaptation During the COVID- 19 Lockdown Journal Article

In: Journal of Family Psychology., Advance online publication , 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: parenting

Morbée, Sofie; Haerens, Leen; Waterschoot, Joachim; Vansteenkiste, Maarten

Which cyclists manage to cope with the corona crisis in a resilient way? The role of motivational profiles Journal Article

In: International Journal of Sport and Exercise Psychology, pp. 1-19, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: motivation

Vermote, Branko; Waterschoot, Joachim; Morbée, Sofie; der Kaap-Deeder, Jolene Van; Schrooyen, Charlotte; Soenens, Bart; Ryan, Richard; Vansteenkiste, Maarten

Do psychological needs play a role in times of uncertainty? Associations with well-being during the corona crisis. Journal Article

In: Journal of Happiness Studies, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: well-being

Laporte, Nele; Soenens, Bart; Brenning, Katrijn; Vansteenkiste, Maarten

Adolescents as active managers of their own psychological needs: The role of psychological need crafting in adolescents’ mental health Journal Article

In: Journal of Adolescence, 88 , pp. 67-83, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: need crafting

Kaap-Deeder, Jolene Vander; Vermote, Branko; Waterschoot, Joachim; Soenens, Bart; Morbée, Sofie; Vansteenkiste, Maarten

The Role of Ego Integrity and Despair in Older Adults’ Well-being during the Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Need-based Experiences. Journal Article

In: European Journal of Ageing, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: well-being

Waterschoot, Joachim; Kaap-Deeder, Jolene Vander; Morbee, Sofie; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten

‘How to Unlock Myself from Boredom?’ The Role of Mindfulness and a dual Awareness- and Action-Oriented Pathway during the COVID-19 Lockdown. Journal Article

In: Personality and Individual Differences, 175 , pp. 110729, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: well-being

visie en missie

  • GROOTSTE GEDRAGSEXPERIMENT OOIT

    Vanaf het begin van de COVID-19 crisis was het voor ons, motivatiepsychologen, duidelijk dat dit niet louter een sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is immers ons gedrag. Dit is dan ook het grootste gedragsexperiment ooit. De bevolking in deze belastende omstandigheden duurzaam motiveren is geen vanzelfsprekendheid. Voor ons academici is deze crisis dan ook een unieke kans om bestaande theorieën te toetsen, verfijnen en optimaliseren. Deze crisis vormt een uniek motivationeel speelveld. Naast motivationele factoren (bijv., risicobewustzijn, zelfeffectiviteit, vrijwillige motivatie) brengen we ook onze mentale gezondheid en de belangrijkste bronnen ervan in kaart (bijv., zekerheid, autonomie, verbondenheid). Deze data worden verwerkt tot wetenschappelijke artikelen die een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke literatuur. De samenvatting en take home message van deze artikelen vind je ook op deze website terug.

  • INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

    Deze crisis onderstreept meer dan ooit het belang van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende academische disciplines. Biostatistici, epidemiologen, virologen, gedragswetenschappers, en psychologen moeten de handen in elkaar slaan om doeltreffende en goed getimede maatregelen te adviseren aan het beleid. Motivatie-, gezondheids-, sociaal en klinisch psychologen dragen bij door, ten eerste, het versterken van het motivationeel draagvlak van maatregelen via wervende communicatie. Ten tweede, door het adviseren van maatregelen die proportioneel zijn ten opzicht van het risiconiveau waarin we ons bevinden om zo psychische en motivationele belasting te beperken en, ten derde, andere disciplines te attenderen op de noodzaak van steunmaatregelen en initiatieven ter versterking van de motivatie en mentale gezondheid

  • EEN BRUG TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

    Met deze motivatiebarometer willen we een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. We staan de overheid en bevolking op diverse manieren tijdens deze crisis met, ten eerste, toegankelijke rapporten adviseren we de overheid omtrent de evolutie in de motivatie en mentale gezondheid en hoe de bevolking psychologische kwesties ervaart (vb. bubbelconcept, kerstmaatregelen, communicatie overheid). Zo kan de overheid evidence-based beleid ontwikkelen in plaats van zich te moeten verlaten op haar motivationele en psychologische intuïtie. Ten tweede, met diverse opinieartikelen en interventies in de geschreven en gesproken media bieden we duiding bij ontwikkelingen in deze crisis (vb. koopzondagen, protesten, communicatiestijl overheid). In de afgelopen maanden werden de resultaten uit deze motivatiebarometer en bijbehorende adviezen overgemaakt aan het nationaal crisiscentrum, gouverneurs, GEMS, het commissariaat, en diverse ministeriële kabinetten. Achter de schermen verlenen wij ook steun aan diverse middenveldorganisaties, lokale en provenciale overheden en de media om hun motiverende rol in deze crisis op te nemen. Door dit maatschappelijk engagement op te nemen proberen wij ons steentje bij te dragen in deze crisis. Voel je vrij om ons te contacteren voor meer diepgaande toelichting rond rapporten, lezingen of interventies in de media.