Wetenschappelijke publicatie: profielen van emotieregulatie en het welbevinden

Joachim WaterschootUncategorized

Abstract

Hoewel de COVID-19 crisis een wereldwijde bedreiging vormt voor de lichamelijke gezondheid en het psychologische welzijn van individuen, zijn niet alle mensen even vatbaar voor verhoogd ziek-zijn. Een mogelijk belangrijke factor in de kwetsbaarheid (versus veerkracht) van individuen voor ziek-zijn in het licht van stress is emotieregulatie. Op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, onderzocht deze studie de rol van drie emotieregulatie stijlen in de mentale gezondheid van individuen tijdens de COVID-19 crisis, namelijk integratie, onderdrukking en ontregeling. Deelnemers waren 6584 volwassenen (77% vrouw, M leeftijd = 45,16 jaar) die goed gevalideerde metingen invulden van emotieregulatie, depressie, angst, levenstevredenheid, en slaapkwaliteit. Om natuurlijk voorkomende combinaties van emotieregulatiestrategieën te onderzoeken, werd hiërarchische k-means clustering uitgevoerd, wat 3 profielen opleverde: (a) lage scores op alle strategieën (wat wijst op eerder lage algemene niveaus van bezorgdheid; 27%), (b) hoge scores op alleen integratie (41%), en (c) hoge scores op onderdrukking en disregulatie (33%). Deelnemers in de profielen die hoog scoorden op onderdrukking en ontregeling vertoonden een minder gunstig patroon van uitkomsten (hoog ziek-zijn, lage levenstevredenheid, en slechtere slaapkwaliteit) vergeleken met de andere twee groepen. Verschillen tussen de clusters bleven significant, zelfs wanneer rekening werd gehouden met de corona-gerelateerde zorgen die mensen ervoeren. Over het geheel genomen onderstrepen de bevindingen de belangrijke rol van emotieregulatie in de geestelijke gezondheid van individuen tijdens mentaal uitdagende periodes zoals de COVID-19 crisis. Praktische implicaties en richtingen voor toekomstig onderzoek worden besproken.

Waterschoot, J., Morbée, S., Vermote, B., Brenning, K., Flamant, N., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2021, December 9). Emotion Regulation in Times of COVID-19: A Person-Centered Approach Based on Self-Determination Theory. https://doi.org/10.31234/osf.io/n6hw7