Rapport 32: Gezondheidswerkers verplichten tot vaccinatie: een goed idee?

Gepubliceerd op 14 juli 2021

Nu gezondheidswerkers in een aantal andere Europese landen worden verplicht tot vaccinatie wordt hierover ook in België opnieuw het debat geopend. In de motivatiebarometer vroegen we aan gezondheidswerkers (N=4771) en mensen uit de algemene bevolking (N=25056) hoe ze stonden ten opzichte van zo’n verplichting. Die vraag werd gesteld aan drie groepen personen: zij die gekant zijn tegen vaccinatie, twijfelaars en zij die bereid zijn tot vaccinatie of reeds gevaccineerd zijn. De opinie over vaccinverplichting van gezondheidswekers liggen ver uit elkaar tussen deze drie groepen: terwijl een meerderheid van gevaccineerden hier voorstander van is (74% van de algemene bevolking, 64% van gezondheidswerkers), is een grote meerderheid van vaccinweigeraars hier tegenstander van (78% van de algemene bevolking; 92% van gezondheidswerkers). Omdat andere motivatiestrategieën (bijv., sensibilisering, empathische benadering, ritme respecteren) een positievere motivationele impact hebben, is het belangrijk om deze vooralsnog te blijven inzetten. Een verplichting zal pas aanvaard worden indien deze als legitiem wordt gepercipieerd door weigerende of twijfelende gezondheidswerkers. Zo niet dreigt deze weerstand uit te lokken. Het komt er dus op neer om het motivationeel draagvlak voor verplichting te verhogen in dialoog met de sector en gezondheidswerkers. We formuleren vier aanbevelingen.


Nederlands

Frans

Engels

Citeer als:

Motivation Barometer (14 July 2021). Obliging health professionals to be vaccinated: a good idea? (Report no. 32) Ghent & Leuven, Belgium. www.motivationbarometer.com


Rapporten werden origineel geschreven in het Nederlands en vertaald door DeepL Translate. Vertalingen werden diagonaal nagekeken. Opmerkingen over opbouw of vertalingen? Aarzel niet om ons te contacteren

Afbeelding afkomstig van Twitter en NYU Langone via volgende website: link

 

 

Skills

Share this Project

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *