Als onderdeel van de motivatiebarometer voeren we divers onderzoek (e.g. cross-sectioneel, longitudinaal, vignette, interventie, etc.) . Hierbij schenken we aandacht aan drie verschillende thema’s:

Motivatie en communicatie

Hoe evolueert de motivatie om de maatregelen te volgen en de bereidheid om gevaccineerd te worden doorheen de crisis?

Mentale gezondheid

Hoe evolueert de mentale gezondheid van de bevolking?

Specifieke thema's en doelgroepen

Wat zijn de uitdagingen voor specifieke doelgroepen (bv. ouderen, studenten, ouders, etc.) en wat zijn de psychologische voor- en nadelen van specifieke thema's (bv. verveling)?

Jongeren

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar het welzijn van middelbare scholieren

Studenten

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar het welzijn van hogeschool- en universiteitsstudenten

Ouders

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar ervaringen van ouders en het opvoedingsklimaat

Ouderen

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de belevenis van de coronacrisis bij 65-plussers

Telewerkers

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de psychologische voor- en nadelen van telewerking

Verveling

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar de ervaringen en psychologische mechanismen van verveling

Gerelateerde studies

Wetenschappelijke artikels

  • Morbée, J., Haerens, L., Waterschoot, J., & Vansteenkiste, M. (in press). Which Cyclists Manage to Cope with the Corona Crisis in a Resilient Way? The Role of Motivational Profiles. International Journal of Sports and Exercise Psychology.

  • Morbée, S., Vermote, B., Waterschoot, J., Dieleman, L., Soenens, B., Van den Bergh, O., Ryan, R. M., Vanhalst, J., De Muynck, G-J., & Vansteenkiste, M. (submitted for publication). Adherence to Covid-19 Measures: The Critical Role of Voluntary Motivation on a Short- and Long-Term Basis. 

  • Schrooyen, C., Soenens, B., Waterschoot, J., Vermote, B., Morbée, S., Beyers, W., Brenning, K., Dieleman, L., Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M. (in revision) At Home With the Kids During the COVID-19 Lockdown: A Party or a Prison? Parental Identity as a Resource for Parental Adaptation through Basic Psychological Need Satisfaction.

  • Van der Kaap-Deeder, J., Vermote, B., Waterschoot, J., Soenens, B., Morbee, S., & Vansteenkiste, M. (2021). The Role of Ego Integrity and Despair in Older Adults’ Well-being during the Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Need-based Experiences. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-021-00610-0

  • Vermote, B., Waterschoot. J., Morbée, S., Van der Kaap-Deeder, J., Schrooyen, C., Soenens, B., Ryan, R., & Vansteenkiste, M. (in press). Do psychological needs play a role in times of uncertainty? Associations with well-being during the corona crisis. Journal of Happiness Studies

  • Waterschoot. J., Van der Kaap-Deeder, J., Morbée, S., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2021). ‘How to Unlock Myself from Boredom?’ The Role of Mindfulness and a dual Awareness- and Action-Oriented Pathway during the COVID-19 Lockdown. Personality and Individual Differences, 175, 110729. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110729

  • Waterschoot. J., Morbée, S., Vermote, B., Brenning, K., Flamant, N., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (in revision). Emotion Regulation in Times of COVID-19: A Person-Centered Approach Based on Self-Determination. Journal of Current Psychology.

  • Martela, F., Hankonen, N., Ryan, R., & Vansteenkiste, M. (2021)  European Review of Social Psychology. DOI: 10.1080/10463283.2020.1857082