De grootste uitdaging in 2021 is de mensen te motiveren
- premier De Croo, (8 januari 2021, De Morgen)

Wat is de motivatiebarometer?

Sinds maart 2020 monitort een team van onderzoekers aan verschillende universiteiten de motivatie, verbondenheid en psychologische gezondheid van de bevolking in de motivatiebarometer. Het is gegroeid tot een evidence-based instrument dat dient ter advisering en bemerkingen van de psychologische kant van de COVID-19 crisis in België.

Grootste gedragsexperiment ooit

Dit is geen louter sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis. Om maatregelen na te leven is langdurig gedrag nodig waarbij duurzame motivatie van cruciaal belang is. Deze crisis geeft ons daarom een unieke kans om de motivationele factoren (bv. vrijwillige motivatie, risicobewustzijn) en de mentale gezondheid (bv. autonomie, verbondenheid) van de bevolking in kaart te brengen.

Interdisciplinaire samenwerking

Deze crisis onderstreept het belang van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende academische disciplines (biostatistici, epidemiologen, virologen, gedragswetenschappers en psychologen). Hierbij dragen psychologen bij door:

  • het motivationeel draagvlak van maatregelen versterken via wervende communicatie;
  • het adviseren van maatregelen die proportioneel zijn ten opzichte van het risiconiveau en die de psychische belasting beperken;
  • het attenderen van andere disciplines op de noodzaak om de motivatie en de mentale gezondheid te versterken

Een brug tussen theorie en praktijk

We slaan een brug tussen theorie en de praktijk via:

  • verscheidene toegankelijke rapporten op basis van het evidence-based onderzoek waarmee we onder andere de overheid en andere organen (nationaal crisiscentrum, gouverneurs, CELEVAL, het commissariaat, ministriële kabinetten)  adviseren;
  • duidingen via opinieartikelen en gesproken media;
  • steun aan diverse middenveldorganisaties, lokale en provenciale overheiden en de media.